۰۲۰۷۱۴۰۲

یک تناقض بزرگ⇐سازندگان “فروشنده”: مخالف افزایش قیمت بلیت هستیم/سخنگوی شورای نمایش: با هماهنگی صاحبان فیلم این اتفاق افتاده!!

سینماژورنال: افزایش قیمت بلیت سینماها برای فیلم “فروشنده” اصغر فرهادی و رسیدن به سقف قیمت ۱۵ هزار تومان(اینجا را بخوانید) باعث نارضایتی [...]

ادعای مدیر پردیس آزادی⇐قاعده نیم‌بها بودن بلیت سینماها فقط تا قبل از شبهای احیاء اعتبار داشته!!!

سینماژورنال: دو روز قبل گزارشی درباره عدم اجرای قاعده نیم‌بها بودن بلیت سینما در ساعات پیش از افطار در برخی پردیسهای سینمایی و از جمله [...]
image_print