۰۸۰۹۱۴۰۰

استقبال فوق العاده مخاطبان و فول سانس شدن هر دو اکران مردمی «سه بیگانه» به ایجاد سانس فوق العاده ۲۳٫۳۰ در پردیس آزادی منجر شد⇐مخاطبان ایستادند و «ای ایران» خواندند

سینماروزان: اولین اکرانهای مردمی “سه بیگانه” به صورت فول سانس برگزار شد. چهارشنبه شب پردیس سینمایی آزادی میزبان مخاطبانی بود که [...]
image_print