۱۲۰۷۱۴۰۲

اعتراض جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات به “شهرزاد”

سینماژورنال: مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران از ارسال نامه‌های جداگانه به علی جنتی، وزیرارشاد و حسن فتحی، کارگردان [...]
image_print