۰۳۰۷۱۴۰۲

روایت عزت‌ا.. انتظامی از تنها سریالی که دلش می‌خواست بعد از “هزاردستان” در آن بازی کند و نشد…

سینماژورنال: علی حاتمی هنوز هم با فاصله ای بعید بزرگترین تاریخی ساز تاریخ سینما و تلویزیون ایران است. از جمله فیلمنامه هایی که علی حاتمی [...]
image_print