۰۱۰۷۱۴۰۲

علاقه مهرجویی برای ساخت سریال زندگی کاشف الکل

سینماژورنال: داریوش مهرجویی برای ساخت “سنتوری۲” همچنان مشکل پیدا نشدن سرمایه گذار را دارد و گویا فروش دور از انتظار ساخته های اخیرش [...]
image_print