۰۲۰۷۱۴۰۲

صدور پروانه ساخت یک کمدی برای کارگردان “رفیق بد”+فهرست کامل پروانه ساخت‌های صادر شده در هفته اخیر

سینماژورنال: شورای صدور پروانه ساخت با ۴ فیلمنامه در جلسه ۵ خرداد موافقت کرد. به گزارش سینماژورنال به جز “کمدی انسانی” محمدهادی [...]
image_print