۰۶۱۱۱۴۰۰
رأی گیری جشنواره فجر

آرای مردمی جشنواره و یک پرسش بی‌پاسخ⇐آماردهی حلقوی را کدام ریاضیدان به خانه سینما پیشنهاد داده؟

سینماروزان: بعد از ناکارآمدی سامانه فروش اینترنتی بلیتهای جشنواره که دست اندرکاران آن از سوی مدیرعامل خانه سینما «نخبه» قلمداد شدند [...]

چرا بعد از دو روز هنوز صندوقهای رأی‌گیری مردمی به کاخ مردمی جشنواره نرسیده؟

سینماروزان: در حالی که جشنواره فیلم فجر با یک روز جلوتر از ۱۱ بهمن ماه در پردیس سینمایی ملت که کاخ مردمی جشنواره است آغاز شده است اما هنوز [...]

بی‌کفایتی در فروش آنلاین بلیت موجب شد؟⇐حذف سامانه «سینوگرام» از پروسه جمع‌آوری اینترنتی آرای مردمی

سینماروزان: بی کفایتی سامانه «سینوگرام» که بعد از گذشتن بیشتر از ۳۶ ساعت از آغاز فروش اینترنتی نتوانسته شرایط خرید مخاطبان را فراهم آورد [...]
image_print