۰۲۰۷۱۴۰۲

صحبتهای جنجالی علی خسروی داور فوتبال درباره ایدز⇐حتی به‌اندازه نیجریه هم درباره ایدز سریال‌سازی نکرده‌ایم

سینماژورنال: علی خسروی داور و کارشناس مسائل ورزشی از جمله چهره هایی است که در هفته های گذشته سعی کرده با حمایت از کمپین “هنر+ایدز” [...]
image_print