۰۲۰۷۱۴۰۲

جدیدترین شغل آنجلینا جولی⇔استادی دانشگاه اقتصاد لندن!!!

سینماژورنال: آنجلینا جولی که تاکنون نقش‌های مختلفی در سینما بازی کرده است با جدیدترین نقشی که در زندگی واقعی می‌پذیرد ممکن است همه [...]
image_print