۰۲۰۸۱۴۰۰

افشای نقش سیا در ساخت “آرگو”

سینماژورنال: اسناد جدید افشا شده نشان می‌دهد آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا جلسات متعددی برای عوامل فیلم “آرگو” ساخته “بن افلک” [...]
image_print