۰۲۰۸۱۴۰۰

گاف آشکار “پلِ خواب”⇒⇐لرزندان داستایوفسکی در گور

سینماژورنال: “پلِ خواب” با جمله ای از داستایفسکی آغاز میشود و البته که بنا به ادعای کارگردان برداشتی از “جنایت و مکافات” این [...]

انتقاد سناریست “شبهای روشن” از کارگردان “سلام بر عشق”!

سینماژورنال: اصغر نعمیمی که پیشتر به عنوان فیلمسازی تجاری آثاری چون “بی وفا” و “سلام بر عشق” را ساخته بود اخیرا کار ساخت فیلمی [...]
image_print