۰۲۰۸۱۴۰۰

تولید قسمت دوم “خروس جنگی” به‌جای پروژه استراتژیک انتخابات ۸۸؟!

سینماژورنال/وحید کرایلی: مسعود اطیابی کارگردانی که بعد از ساخت “خاک و مرجان” سه سالی می شود که فیلمی را نساخته چند ماهی می شد که [...]
image_print