۰۱۰۷۱۴۰۲

ادعای یک خبرگزاری⇐دستگیری یک بازیگر زن با نام “خانم کاف” در پارتی شبانه!

سینماژورنال: به تازگی و در جریان ورود مأموران نیروی انتظامی به یک پارتی شبانه در کرج نزدیک به ۲۹ نفر دستگیر شده اند. به گزارش سینماژورنال [...]
image_print