۰۳۱۱۱۴۰۰

برگزاری جشنواره ویدیویی با کارمندان؟

 سینماروزان: در میان جشنواره‌های گوناگونی که در ساختار سینمایی وزارت ارشاد برگزار می‌شود یکی از جشنواره‌ها هم به فیلم‌های ویدئویی [...]
image_print