۰۴۰۷۱۴۰۲

بعد از حسین فريدون، حسن فريدونيان هم آمد+عکس

سینماژورنال: بعد ازروی کار آمدن عبدالعلی علی عسکری رییس تازه صداوسیما اولین تغییر مدیریت در صداوسیما انجام شد. به گزارش سینماژورنال [...]
image_print