۰۲۰۷۱۴۰۲

از جانب رييس سابق صورت گرفت⇐تشبيه كانالهاي تلويزيوني متعدد سيما به “كوزه”!!!

سینماژورنال: کمبود بودجه رسانه ملی سبب ساز آن شده که مدیران این نهاد در ماههای اخیر از تعطیلی برخی شبکه ها و تجمیع برخی دیگر سحن گویند. به [...]
image_print