۰۲۰۸۱۴۰۰

روایت جعفری جوزانی از معاملۀ جوایز جشنواره!!!

سینماژورنال: مسعود جعفری جوزانی کارگردان پیشکسوت امسال یک کمدی سیاسی به نام “ایران برگر” را در جشنواره داشت. فیلمی که علیرغم سانسهای [...]
image_print