۳۰۰۲۱۴۰۱
پردیس+زندگی

تحلیل #فروش_سینماهای_ایران⇐#سگ‌بند از ۳۱ میلیارد عبور کرد!/ #انفرادی در مرز ۱۴میلیارد!/ #موقعیت_مهدی در آستانه ۱۲میلیارد!/#شادروان از ۹میلیارد گذشت!/ #لامینور و #مغز_استخوان میلیاردی شدند!/ #مجبوریم بدون سرگروه در مرز ۲۰۰میلیون+آمار کامل فروش

سینماروزان: سینماهای ایران همچنان تحت تاثیر فروش بالای دو کمدی #سگ‌بند و #انفرادی هستند. به گزارش سینماروزان، به دنبال آنها فیلم‌های [...]
پردیس+زندگی

#سگ_بند سی میلیاردی شد و #موقعیت_مهدی ۱۱میلیاردی/ #شادروان و #انفرادی ۹میلیارد فروختند/ #مرد_بازنده شش میلیاردی شد/ #لامینور و #مغز_استخوان در نزدیکی میلیارد+آمار کامل فروش

سینماروزان: در صدر باکس آفیس ایران، فیلم #سگ_بند قرار گرفته که سی میلیاردی شده و به دنبال آن #موقعیت_مهدی که یازده میلیاردی شده؛ هر دو فیلم‌ [...]
سینما آستارا

#سگ‌بند ۲۶میلیارد را رد کرد و #شادروان از ۸ میلیارد عبور کرد/حرکت #موقعیت_مهدی به سمت ۱۲میلیارد/ #روز_صفر ۷میلیاردی شد و #مرد_بازنده در مرز ۶میلیارد!/ #انفرادی دوروزه، در آستانه ۲میلیارد!/ #لامینور دوروزه ۲۰۰میلیونی شد و #مغز_استخوان صدمیلیونی+آمار کامل فروش

سینماروزان/مسعود احمدی: در میان سه فیلمی که در قالب اکران عیدفطر روی پرده رفته اند، فروش #انفرادی از همه بیشتر بوده که توانسته در دو روز [...]

#سگ‌بند مماس با ۲۲میلیارد/ #موقعیت_مهدی در مرز ۱۰میلیارد!/ #شادروان نزدیک به ۷ونیم میلیارد!/#روز_صفر در آستانه ۶میلیارد!/ #مرد_بازنده ۵میلیاردی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان/مسعود احمدی: با گذشت دو هفته از ماه رمضان و اعمال تخفیف پنجاه درصدی در سانس‌های قبل از افطار، کماکان آمار فروش به مانند قبل [...]
پردیس سینمایی نارسیس مال تهرانپارس

#سگ‌بند به ۱۷میلیارد نزدیک شد!/ #موقعیت_مهدی در آستانه ۸میلیارد!/ #شادروان در مرز ۷میلیارد/عبور #مرد_بازنده و #روز_صفر از ۴میلیارد/ #عنکبوت مماس با ۳میلیارد/ #مورچه‌خوار میلیاردی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: فروش سینماها با صدرنشینی کمدی سگ‌بند ادامه دارد. این کمدی در مرز ۱۷میلیارد است و به زودی ۲۰میلیاردی خواهد شد. درام [...]
پردیس سینمایی لوتوس مال

عبور گیشه نوروزی از ۳۰میلیارد فروش و نیم میلیون مخاطب!/#سگ‌بند ۱۲میلیارد را رد کرد/#موقعیت_مهدی ۶میلیاردی شد و #شادروان ۵میلیاردی!/#مرد_بازنده و #روز_صفر ۳میلیاردی شدند!+آمار کامل فروش

سینماروزان/مسعود احمدی: در میان هفت فیلم اکران نوروزی، یک فیلم که #سگ‌بند باشد خیلی خوب میفروشد، #موقعیت_مهدی و #شادروان خوب می‌فروشد، [...]

گیشه ۱۲میلیاردی اکران نوروز تا پایان هفته اول عید!/#سگ_بند در آستانه ۵میلیارد/#موقعیت_مهدی در مرز ۳میلیارد!/ #عنکبوت ۲ونیم میلیاردی شد!/ #شادروان ۲میلیارد را رد کرد!/ #مرد_بازنده از ۱‌ونیم میلیارد عبور کرد!/ #روز_صفر میلیاردی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: در میان هفت فیلم اکران نوروز، چهار فیلم سگ‌بند، موقعیت مهدی، شادروان و مرد بازنده، بالاترین فروش را دارند که رویهم [...]
پردیس+سینما+ایران+مال

“موقعیت مهدی” میلیاردی شد و “سگ بند”، نیم میلیاردی!/”شادروان” ۳۰۰ میلیون فروخت و “مرد بازنده” ۲۰۰میلیون را رد کرد و “قدغن” صدمیلیونی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: فروش سینماها با استارت اکران نوروز هنوز گرم نشده و باید لااقل یک هفته‌ای صبر کرد تا وضعیت اکران نوروز تثبیت شود ولی در همین [...]
پردیس+سمرقند

“دینامیت” یک قدم تا ۶۰میلیارد!/”گشت۳” ۴۲میلیاردی شد!/”بی همه چیز” در مرز ده میلیارد!/”آتابای” مماس با ۶میلیارد!/”شهر گربه‌ها” از ۵میلیارد عبور کرد و “گربه سیاه” در آستانه ۳میلیارد!/”عنکبوت” ۲میلیارد را رد کرد!/سبقت “مورچه خوار” از “ترانه عاشقانه…”!/”موقعیت مهدی” دوروزه ۳۰۰میلیونی شد و “قدغن” حدود ۵۰میلیون فروخت!+آمار کامل فروش

سینماروزان: به آخرین روزهای اکران ۱۴۰۰ رسیده‌ایم و در میان سه فیلمی که به تازگی و به عنوان استارت اکران نوروز، روی پرده رفته‌اند بیش [...]
سینما+سروش

“دینامیت” ۵۵میلیاردی شد و “گشت۳” در مرز ۴۱میلیارد!/”بی همه چیز” در مرز ۹میلیارد قرار گرفت و “شهر گربه‌ها ها” ۵میلیاردی شد!/”گربه سیاه” ۲میلیارد را رد کرد!/”صحنه زنی” مماس با ۲میلیارد!/”عنکبوت” در آستانه یک میلیارد!/فروش نازل محصول موسوم به دوملیتی!+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: “دینامیت” فروش مطلوب خود را ادامه می‌دهد و در حدود دویست روز، ۵۵میلیاردی شده. “گشت۳” که صد روز روی پرده [...]

“دینامیت” از ۵۰میلیارد گذشت و “گشت۳” چهل میلیاردی شد!/ “بی همه چیز” به مرز ۹میلیارد رسید و “شهر گربه‌ها” در آستانه ۵میلیارد قرار گرفت/”صحنه زنی” در نزدیکی ۲میلیارد قرار گرفت و “آپاچی” از نیم میلیارد عبور کرد/”عنکبوت” دوروزه دویست میلیونی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: با وجود اکران سه فیلم تازه از همین هفته، گیشه سینماها تحت تاثیر فروش بالای “گشت۳” و “دینامیت” است و متاسفانه [...]

حرکت تدریجی “دینامیت” به سمت ۵۰ میلیارد!/”گشت ارشاد” در مرز ۴۰میلیارد!/”قهرمان” مماس با ۱۲میلیارد!/”بی همه چیز” ۷میلیاردی شد!/”آتابای” ۵میلیاردی شد و “شهر گربه‌ها” ۴ونیم میلیاردی!/”گربه سیاه” از دو میلیارد عبور کرد و “صحنه زنی” در مرز ۱ونیم میلیارد/سبقت “ازدواج جنجالی” از “تومان” و سه فیلم دیگر+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: فروش تدریجی “دینامیت” ادامه دارد و به نظر می‌رسد این فیلم به زودی اولین فیلم ۵۰ میلیاردی سینمای ایران خواهد [...]

“دینامیت” ۴۳میلیاردی شد و “گشت۳”، ۳۵میلیاردی شد!/”قهرمان” در مرز ۱۲میلیارد و “بی همه چیز” در مرز ۶.۵میلیارد!/”آتابای” در آستانه ۵میلیارد و “شهر گربه‌ها” ۴میلیاردی شد!/”گربه سیاه” به ۲میلیارد نزدیک شد و “صحنه زنی” به ۱.۵میلیارد+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: با نزدیک شدن به جشنواره، هیچ فیلم تازه‌ای جرات اکران ندارد و مناسبات فروش سینماها مطابق قبل پیش می‌رود. به گزارش [...]
پردیس+سینمایی+نارسیس

“دینامیت” از ۴۰میلیارد عبور کرد!/”گشت ۳” ۳۳میلیاردی شد!/”قهرمان” به ۱۱.۵میلیارد رسید!/”بی همه چیز” از ۵میلیارد گذشت و “آتابای” در مرز ۵میلیارد!/”شهر گربه‌ها در آستانه ۴میلیارد قرار گرفت و “گربه سیاه” به ۱.۵میلیارد رسید!/”صحنه زنی” میلیاردی شد و “آپاچی” به نزدیکی نیم میلیارد!/فروش نازل فیلم‌های تازه اکران+آمار کامل فروش

سینماروزان/روح‌الله نشیبا: بالاخره “دینامیت” توانست از رقم فروش چهل میلیارد عبور کند و “هزارپا”ی چهل میلیاردی را پشت سر بگذارد. به [...]

“دینامیت” در مرز ۴۰میلیارد!/”گشت ارشاد” از ۳۰میلیارد عبور کرد!/”قهرمان” ۱۱میلیاردی شد و “آتابای” و “بی همه چیز” از ۴میلیارد عبور کردند!/”شهر گربه‌ها” ۳.۵میلیاردی شد و “گربه سیاه” در آستانه ۱.۵میلیارد/فروش پنج فیلم قعر جدول به زحمت از ۳۰۰ میلیون گذشت!!+آمار کامل فروش

سینماروزان/کیوان بهارلویی: آمار فروش سینماهای ایران کماکان طبق الگوریتم قبل و برمبنای فروش بالای دو کمدی “دینامیت” و “گشت۳” [...]

فروش نازل فیلم‌های متاخر!/دو فیلم تازه اکران شده رویهم فقط ده میلیون و نیم فروخته‌اند!!/”گربه سیاه” میلیاردی شده!/”شهر گربه‌ها” از ۳میلیارد عبور کرد!/”آتابای” ۴میلیاردی شد!/”قهرمان” در مرز ۱۱میلیارد!/فروش هفتاد میلیاردی دو فیلم صدرنشین!+آمار کامل فروش

سینماروزان/کیوان بهارلویی: فروش فیلم‌های متاخر اکران بسیار نازل است. به گزارش سینماروزان دو فیلم “ازدواج جنجالی” و “عطر شیرین…” [...]
پردیس سینمایی نارسیس مال تهرانپارس

“دینامیت” ۳۴میلیاردی شد/”گشت۳” در مرز ۳۰میلیارد/”قهرمان” ۱۰میلیاردی شد!/”آتابای”، “منصور” را جا گذاشت!/”گربه سیاه” از نیم میلیارد گذشت!/”صحنه زنی” دوروزه در آستانه ۳۰۰میلیون+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: در میان فیلم‌های اکران‌ شده در ده روز اخیر، دو فیلم “بی همه چیز” و “گربه سیاه” فروشهایی معقول داشته‌اند [...]
پردیس+سمرقند

“دینامیت” ۳۲میلیاردی شد و “گشت۳” مماس با ۲۵میلیارد!/”قهرمان” از ده میلیارد گذشت!/”آتابای” ۳میلیاردی شد و “منصور” را پشت سر گذاشت!/”شهر گربه‌ها” ۲میلیاردی شد!/”بی همه چیز” دوروزه در مرز نیم میلیارد!/”گربه سیاه” دوروزه ۲۰۰میلیونی شد!+آمار کامل فروش

سینماروزان/کیوان بهارلویی: آمار فروش سینماها کاملا تحت تاثیر فروش بالای دو کمدی با نام‌های “دینامیت” و “گشت۳” است و عجبا [...]

“گشت۳” بیست میلیاردی شد و “دینامیت” در مرز سی میلیارد!/”قهرمان” در آستانه ده میلیارد!/”آتابای” دومیلیارد شد و “شهر گربه‌ها” میلیاردی!+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: فروش روزافزون “گشت۳” ادامه دارد و این فیلم توانسته در سه هفته از بیست میلیارد عبور کند.”دینامیت” هم [...]
سینما+سروش

“دینامیت” ۲۷میلیاردی شد/”گشت ارشاد۳” ظرف دوهفته از ۱۵میلیارد عبور کرد!/”قهرمان” در مرز ۹میلیارد/”آتابای” میلیاردی شد/”شهر گربه‌ها” در مرز میلیارد/شکست سنگین محصول فارابی+آمار کامل فروش

سینماروزان/غفور پورغفور: فروش طوفانی “گشت ارشاد۳” ادامه دارد و این کمدی ظرف دو هفته از ۱۵میلیارد عبور کرده است. “دینامیت” [...]
image_print