۰۲۰۸۱۴۰۰

آن قدر ده‌نمکی را تمسخر کردید که خودتان شدید ده‌نمکی‌نما…

سینماژورنال/ورتا چمانی: ضعف سینمای دفاع مقدس امسال بیش از همیشه در جشنواره مشهود است. بعد از فیلم ضعیف و به شدت سطحی “حکایت عاشقی” [...]
image_print