۲۷۰۶۱۴۰۰
علی+سرتیپی

صدور پروانه نمایش برای علی سرتیپی+صدور دو پروانه دیگر

  سینماروزان: شورای صدور پروانه نمایش برای سه فیلم پروانه نمایش صادر کرد. به گزارش سینماروزان شناخته‌شده‌ترین نامی که پروانه نمایش [...]
image_print