۰۷۱۱۱۴۰۰

جمشید مشایخی در ترک!!!

سینماروزان: در حالی که در روزهای گذشته خبری منتشر شده بود درباره حال نامساعد جمشید مشایخی اما این بازیگر با ردّ این خبر به “ایسنا” [...]
image_print