۱۲۰۷۱۴۰۲

یک روایت قابل تأمل درباره چگونگی صدور پروانه ساخت “آژانس شیشه‌ای”⇐چطور شد که به‌جای بنز، هلی‌کوپتر آمد؟

سینماژورنال: در حالی که در روزهای گذشته ابراهیم حاتمی کیا کارگردان “آژانس شیشه ای” از دردسرهای پیرامون دریافت پروانه ساخت این فیلم [...]
image_print