تبلیغات
image_print

برچسب: بلیت سینما

برآمده از آمار یک مخاطب سینماروزان⇐قیمت بلیت سینما در ایران براساس الگوی آمریکایی می‌شود کمی بیشتر از هزار تومان!/ و براساس الگوی اروپایی می‌شود کمتر از ۵ هزار تومان!

ویژه ها

آخرین مطالب

تبلیغات

ویژه ها