۱۸۰۹۱۴۰۰

تبلیغات به سبک شب‌خیز در رسانه ملی…

سینماژورنال: محدودیتهای مالی رسانه ملی در ماههای اخیر سبب ساز سپردن آنتن برنامه های زنده به اسپانسرهایی شده است که به ابتدایی ترین شکل [...]
image_print