۳۰۱۰۱۴۰۰
آیکون سینما

صدور پروانه برای کیمیایی+صدور پروانه برای نیکی کریمی+صدور پروانه برای برادران افغان+صدور پروانه برای مدیرعامل خانه هنرمندان!+صدور پروانه برای ابوالفضل جلیلی+فهرست کامل پروانه های صادره

سینماروزان: در دل تغییر و تحولات سازمان سینمایی همچنان پروسه صدور پروانه ساخت و نمایش ادامه دارد. به گزارش سینماروزان در هفته‌های اخیر [...]

صدور پروانه ساخت برای دو آقازاده!+صدور پروانه برای جیرانی با عنوانی یادآور ایرج قادری!+صدور پروانه برای بهرام عظیمی با عنوانی یادآور دیوید فینچر!+صدور پروانه برای رئیسیان، مانی حقیقی و…

  سینماروزان: شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با هشت فیلمنامه موافقت کرد. به گزارش سینماروزان در میان پروانه‌‌های صادره نام دو [...]
image_print