۲۷۰۷۱۴۰۰

ادعای رسانۀ تهیه‌کننده “کیمیا”⇐ساختمان “سیمافیلم” برج می‌شود

سینماژورنال: «ساختمان سیما فیلم برج می‌شود»؛ این یکی از تیترهای هشتم اردیبهشت ماه “صبا” است؛ رسانه ای که مدیریت آن را تهیه کننده [...]
image_print