۱۲۰۷۱۴۰۲

بایکوت جشنواره مقاومت توسط “هفت”⇔آیا باز هم کارت عوامل برنامه توقیف شده؟

سینماژورنال/مهدی فلاح‌صابر: در حالی که پیش بینی می‌شد برنامه «هفت» در اولین برنامه پاییزی‌اش به کم و کیف جشنواره مقاومت امسال بپردازد [...]

یک فعال مطبوعاتی جناح راست به نقل از مجیدی⇐مخملباف مرا تحویل نگرفت اما کیارستمی به من جایزه داد!!!

سینماژورنال: بار دیگر درگذشت یک چهره هنری و بار دیگر مرثیه سرایی و ذکر خاطرات و نقل قولهایی که هیچ کدام به هنگام زندگانی این چهره طرح نشده [...]
image_print