۰۷۰۳۱۴۰۱
سینما آستارا

#سگ‌بند ۲۶میلیارد را رد کرد و #شادروان از ۸ میلیارد عبور کرد/حرکت #موقعیت_مهدی به سمت ۱۲میلیارد/ #روز_صفر ۷میلیاردی شد و #مرد_بازنده در مرز ۶میلیارد!/ #انفرادی دوروزه، در آستانه ۲میلیارد!/ #لامینور دوروزه ۲۰۰میلیونی شد و #مغز_استخوان صدمیلیونی+آمار کامل فروش

سینماروزان/مسعود احمدی: در میان سه فیلمی که در قالب اکران عیدفطر روی پرده رفته اند، فروش #انفرادی از همه بیشتر بوده که توانسته در دو روز [...]

#سگ‌بند مماس با ۲۲میلیارد/ #موقعیت_مهدی در مرز ۱۰میلیارد!/ #شادروان نزدیک به ۷ونیم میلیارد!/#روز_صفر در آستانه ۶میلیارد!/ #مرد_بازنده ۵میلیاردی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان/مسعود احمدی: با گذشت دو هفته از ماه رمضان و اعمال تخفیف پنجاه درصدی در سانس‌های قبل از افطار، کماکان آمار فروش به مانند قبل [...]
پردیس+سمرقند

“دینامیت” یک قدم تا ۶۰میلیارد!/”گشت۳” ۴۲میلیاردی شد!/”بی همه چیز” در مرز ده میلیارد!/”آتابای” مماس با ۶میلیارد!/”شهر گربه‌ها” از ۵میلیارد عبور کرد و “گربه سیاه” در آستانه ۳میلیارد!/”عنکبوت” ۲میلیارد را رد کرد!/سبقت “مورچه خوار” از “ترانه عاشقانه…”!/”موقعیت مهدی” دوروزه ۳۰۰میلیونی شد و “قدغن” حدود ۵۰میلیون فروخت!+آمار کامل فروش

سینماروزان: به آخرین روزهای اکران ۱۴۰۰ رسیده‌ایم و در میان سه فیلمی که به تازگی و به عنوان استارت اکران نوروز، روی پرده رفته‌اند بیش [...]
سینما+سروش

“دینامیت” ۵۵میلیاردی شد و “گشت۳” در مرز ۴۱میلیارد!/”بی همه چیز” در مرز ۹میلیارد قرار گرفت و “شهر گربه‌ها ها” ۵میلیاردی شد!/”گربه سیاه” ۲میلیارد را رد کرد!/”صحنه زنی” مماس با ۲میلیارد!/”عنکبوت” در آستانه یک میلیارد!/فروش نازل محصول موسوم به دوملیتی!+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: “دینامیت” فروش مطلوب خود را ادامه می‌دهد و در حدود دویست روز، ۵۵میلیاردی شده. “گشت۳” که صد روز روی پرده [...]

“دینامیت” از ۵۰میلیارد گذشت و “گشت۳” چهل میلیاردی شد!/ “بی همه چیز” به مرز ۹میلیارد رسید و “شهر گربه‌ها” در آستانه ۵میلیارد قرار گرفت/”صحنه زنی” در نزدیکی ۲میلیارد قرار گرفت و “آپاچی” از نیم میلیارد عبور کرد/”عنکبوت” دوروزه دویست میلیونی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: با وجود اکران سه فیلم تازه از همین هفته، گیشه سینماها تحت تاثیر فروش بالای “گشت۳” و “دینامیت” است و متاسفانه [...]

حرکت تدریجی “دینامیت” به سمت ۵۰ میلیارد!/”گشت ارشاد” در مرز ۴۰میلیارد!/”قهرمان” مماس با ۱۲میلیارد!/”بی همه چیز” ۷میلیاردی شد!/”آتابای” ۵میلیاردی شد و “شهر گربه‌ها” ۴ونیم میلیاردی!/”گربه سیاه” از دو میلیارد عبور کرد و “صحنه زنی” در مرز ۱ونیم میلیارد/سبقت “ازدواج جنجالی” از “تومان” و سه فیلم دیگر+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: فروش تدریجی “دینامیت” ادامه دارد و به نظر می‌رسد این فیلم به زودی اولین فیلم ۵۰ میلیاردی سینمای ایران خواهد [...]

“دینامیت” ۴۳میلیاردی شد و “گشت۳”، ۳۵میلیاردی شد!/”قهرمان” در مرز ۱۲میلیارد و “بی همه چیز” در مرز ۶.۵میلیارد!/”آتابای” در آستانه ۵میلیارد و “شهر گربه‌ها” ۴میلیاردی شد!/”گربه سیاه” به ۲میلیارد نزدیک شد و “صحنه زنی” به ۱.۵میلیارد+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: با نزدیک شدن به جشنواره، هیچ فیلم تازه‌ای جرات اکران ندارد و مناسبات فروش سینماها مطابق قبل پیش می‌رود. به گزارش [...]
پردیس+سینمایی+نارسیس

“دینامیت” از ۴۰میلیارد عبور کرد!/”گشت ۳” ۳۳میلیاردی شد!/”قهرمان” به ۱۱.۵میلیارد رسید!/”بی همه چیز” از ۵میلیارد گذشت و “آتابای” در مرز ۵میلیارد!/”شهر گربه‌ها در آستانه ۴میلیارد قرار گرفت و “گربه سیاه” به ۱.۵میلیارد رسید!/”صحنه زنی” میلیاردی شد و “آپاچی” به نزدیکی نیم میلیارد!/فروش نازل فیلم‌های تازه اکران+آمار کامل فروش

سینماروزان/روح‌الله نشیبا: بالاخره “دینامیت” توانست از رقم فروش چهل میلیارد عبور کند و “هزارپا”ی چهل میلیاردی را پشت سر بگذارد. به [...]

“دینامیت” در مرز ۴۰میلیارد!/”گشت ارشاد” از ۳۰میلیارد عبور کرد!/”قهرمان” ۱۱میلیاردی شد و “آتابای” و “بی همه چیز” از ۴میلیارد عبور کردند!/”شهر گربه‌ها” ۳.۵میلیاردی شد و “گربه سیاه” در آستانه ۱.۵میلیارد/فروش پنج فیلم قعر جدول به زحمت از ۳۰۰ میلیون گذشت!!+آمار کامل فروش

سینماروزان/کیوان بهارلویی: آمار فروش سینماهای ایران کماکان طبق الگوریتم قبل و برمبنای فروش بالای دو کمدی “دینامیت” و “گشت۳” [...]

فروش نازل فیلم‌های متاخر!/دو فیلم تازه اکران شده رویهم فقط ده میلیون و نیم فروخته‌اند!!/”گربه سیاه” میلیاردی شده!/”شهر گربه‌ها” از ۳میلیارد عبور کرد!/”آتابای” ۴میلیاردی شد!/”قهرمان” در مرز ۱۱میلیارد!/فروش هفتاد میلیاردی دو فیلم صدرنشین!+آمار کامل فروش

سینماروزان/کیوان بهارلویی: فروش فیلم‌های متاخر اکران بسیار نازل است. به گزارش سینماروزان دو فیلم “ازدواج جنجالی” و “عطر شیرین…” [...]
پردیس سینمایی نارسیس مال تهرانپارس

“دینامیت” ۳۴میلیاردی شد/”گشت۳” در مرز ۳۰میلیارد/”قهرمان” ۱۰میلیاردی شد!/”آتابای”، “منصور” را جا گذاشت!/”گربه سیاه” از نیم میلیارد گذشت!/”صحنه زنی” دوروزه در آستانه ۳۰۰میلیون+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: در میان فیلم‌های اکران‌ شده در ده روز اخیر، دو فیلم “بی همه چیز” و “گربه سیاه” فروشهایی معقول داشته‌اند [...]
پردیس+سمرقند

“دینامیت” ۳۲میلیاردی شد و “گشت۳” مماس با ۲۵میلیارد!/”قهرمان” از ده میلیارد گذشت!/”آتابای” ۳میلیاردی شد و “منصور” را پشت سر گذاشت!/”شهر گربه‌ها” ۲میلیاردی شد!/”بی همه چیز” دوروزه در مرز نیم میلیارد!/”گربه سیاه” دوروزه ۲۰۰میلیونی شد!+آمار کامل فروش

سینماروزان/کیوان بهارلویی: آمار فروش سینماها کاملا تحت تاثیر فروش بالای دو کمدی با نام‌های “دینامیت” و “گشت۳” است و عجبا [...]

“گشت۳” بیست میلیاردی شد و “دینامیت” در مرز سی میلیارد!/”قهرمان” در آستانه ده میلیارد!/”آتابای” دومیلیارد شد و “شهر گربه‌ها” میلیاردی!+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: فروش روزافزون “گشت۳” ادامه دارد و این فیلم توانسته در سه هفته از بیست میلیارد عبور کند.”دینامیت” هم [...]
سینما+سروش

“دینامیت” ۲۷میلیاردی شد/”گشت ارشاد۳” ظرف دوهفته از ۱۵میلیارد عبور کرد!/”قهرمان” در مرز ۹میلیارد/”آتابای” میلیاردی شد/”شهر گربه‌ها” در مرز میلیارد/شکست سنگین محصول فارابی+آمار کامل فروش

سینماروزان/غفور پورغفور: فروش طوفانی “گشت ارشاد۳” ادامه دارد و این کمدی ظرف دو هفته از ۱۵میلیارد عبور کرده است. “دینامیت” [...]

“گشت ارشاد۳” مماس با ده میلیارد!/”دینامیت” در نزدیکی ۲۵میلیارد و “قهرمان” در مرز ۸میلیارد!/”حکم‌تجدیدنظر” در آستانه ۲۰۰میلیون!/”آتابای” دوروزه ۳۰۰میلیونی شد و “شهر گربه‌ها”، صدمیلیونی!+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: پیشتاز گیشه در یک هفته اخیر قسمت سوم “گشت ارشاد” بوده که به نزدیکی ده میلیارد فروش رسیده است. به گزارش سینماروزان [...]

“دینامیت” ۲۳میلیاردی شد و “قهرمان” ۷میلیاردی!/کمدی “گشت ارشاد۳” فقط در دو روز ۲میلیاردی شد ولی کمدی”آپاچی” در دو روز به ۵۰میلیون هم نرسید!/فروش نازل “تومان”!/”حکم تجدیدنظر” با حداقل سالن، دوروزه حدود صدمیلیون فروخت!+آمار کامل فروش

سینماروزان: هرچه از پاییز بیشتر می‌گذرد، حجم فیلم‌های روی پرده بیشتر و بیشتر میشود و اینکه این حجم بالای فیلم چقدر به فیلمسوزی منجر [...]
پردیس+سینمایی+نارسیس

“دینامیت” ۲۱میلیارد را رد کرد/”قهرمان” به ۶میلیارد نزدیک شد!/”درخت گردو” در آستانه ۳.۵میلیاردی شدن!+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: فروش سینماها کماکان با فروش بالای کمدی “دینامیت” ادامه دارد و به دنبال آن فیلم “قهرمان” قرار دارد که [...]
پردیس+زندگی

“دینامیت” ۲۰میلیاردی شد!/”قهرمان” ۴میلیارد را رد کرد!/”درخت گردو” ۳میلیاردی شد!/”پوست” از نیم میلیارد عبور کرد!/فروش پایین “تومان”!+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: هوای کشور با ورود به میانه پاییز، خنک‌تر شده و گیشه‌ها، رفته رفته گرم‌تر می‌شوند. به گزارش سینماروزان “دینامیت” [...]
پردیس+سمرقند

“دینامیت” ۱۸میلیارد را رد کرد/”درخت گردو” از ۳میلیارد عبور کرد/”قهرمان” دوروزه ۱.۵ میلیاردی شد/”پوست” به نزدیکی نیم میلیارد رسید!+آمار کامل فروش

  سینماروزان: گرمی فروش سینماها با ورود “قهرمان” به سینماها بیشتر شده. “قهرمان” دوروزه نزدیک ۱.۵میلیارد فروخته است. به گزارش [...]
سینما+سروش

حرکت “دینامیت” به سمت ۱۷میلیارد!/”درخت گردو” در مسیر ۳میلیاردی شدن!/اقبال نسبی به “پوست” و “مدیترانه”!+آمار کامل فروش

سینماروزان/کیوان بهارلویی: فروش سینماها، یک هفته ماقبل اکران “قهرمان” همچنان در خدمت “دینامیت” و “درخت گردو” است و به [...]
image_print