۰۷۰۷۱۴۰۱

سایه سنگین تحولات جامعه بر گیشه سینما+آمار کامل فروش

سینماروزان/مسعود احمدی: تعطیلات گذشته و در عین حال اتفاقات اخیر جامعه باعث شده سینماها گرفتار رکودی شوند که به نظر می‌رسد ادامه دار باشد. در [...]
پردیس سینمایی نارسیس مال تهرانپارس

#انفرادی به ۶۴میلیارد رسید و #علفزار در مرز ۲۰میلیارد!/ #تی‌تی مماس با ۱۸میلیارد و #دوزیست از ۱۲میلیارد عبور کرد/ #ابلق در آستانه ۱۲میلیارد/ #بانک‌زده‌ها در مرز میلیارد/ #شین دوروزه صدمیلیونی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان/مسعود احمدی: آمار فروش سینماها با پیشتازی کمدی انفرادی ادامه دارد که ۶۴ میلیارد را رد کرده و به دنبال آن کمدی سگ بند وجود دارد. فیلم [...]

تحلیل #فروش_سینماهای_ایران ⇐ #انفرادی ۶۱میلیاردی شد و #علفزار ۱۹میلیاردی/#دوزیست ۱۰میلیارد را رد کرد و #ابلق از ۸میلیارد عبور کرد/ #کوزوو بعد از سه هفته به میلیارد هم نرسید/ #بانک‌زده‌ها دوروزه در مرز ۲۰۰میلیون!/فروش دوروزه ۵۰ میلیونی فیلم هندی به صورت تک‌سانس+آمار کامل فروش

سینماروزان: با گذشت شش ماه از سال رفته رفته کفه فروش به سمت بالانشینی دو کمدی و چند ملودرام می‌رود. کمدی انفرادی بیش از ۶۰ میلیارد فروخته [...]

#انفرادی مماس با ۶۰میلیارد/#علفزار ۱۸میلیاردی شد/#دوزیست ۷میلیارد را رد کرد/#ابلق در مرز ۵میلیارد/فروش چهار فیلم تازه‌اکران رویهم به ۳۰۰ میلیون هم نرسید!!+آمار کامل فروش

سینماروزان: ادامه اکران در ماه آخر تابستان؛ همچنان کمدی انفرادی با پخش خانه‌فیلم می‌فروشد و مماس با ۶۰میلیارد. کمدی تازه اکران #کوزوو [...]

#دوزیست مماس با ۴میلیارد / #ابلق دوروزه میلیاردی شد/فروش سه فیلم تازه اکران رویهم به صد میلیون هم نرسید!/ #انفرادی در نزدیکی ۶۰میلیارد/ #علفزار از ۱۷میلیارد گذشت!/ #تی‌تی در مرز ۱۵میلیارد +آمار کامل فروش

سینماروزان: در میان فیلم‌های تازه اکران، فروش فیلم دوزیست قابل توجه بوده و تا اینجای کار در حدود ده روز نزدیک ۴ میلیارد فروخته است. فیلم [...]
سینما+سروش

#انفرادی ۵۵میلیاردی شد و #علفزار ۱۶میلیاردی!/ #تی‌تی ۱۳میلیارد را رد کرد و #چند_میگیری_گریه_کنی_دو ۸میلیارد را!/ #هناس از ۴میلیارد عبور کرد و #بدون_قرار_قبلی از ۳میلیارد/ #زالاوا در مرز ۲میلیارد و #بازیوو ۱.۵میلیارد/ #دوزیست دوروزه مماس با میلیارد/استارت ضعیف کمدی #کوزوو+آمار کامل فروش

سینماروزان: با عبور از دهه اول محرم و بازگشت فیلم‌های کمدی به اکران، شاهد ادامه فروش کمدی هایی مثل انفرادی، سگ بند  و چند میگیری… هستیم. در [...]
سینما شاهد

عدم فایده حذف فیلمهای کمدی برای آثار غیرکمدی!/علفزار ۱۶میلیاردی شد و تی‌تی ۱۲میلیاردی/هناس ۴میلیارد را رد کرد و بدون قرار قبلی از ۳میلیارد عبور کرد/زالاوا در مرز ۲میلیارد و بازیوو مماس با ۱/۵میلیارد/طلاخون و والدین امانتی در آستانه میلیارد+آمار کامل فروش

سینماروزان: حذف چهار فیلم کمدی از اکران محرم تغییر چندانی در باکس آفیس به وجود نیاورده و مصداقی بر اینکه اگر کمدی اکران نشود فقط آمار [...]
پردیس+سمرقند

#انفرادی ۵۴میلیاردی شد و #سگ‌بند از ۴۰میلیارد گذشت!/ #علفزار ۱۵میلیاردی شد و #تی‌تی مماس با ۱۰میلیارد!/ #هناس در مرز ۳/۵میلیارد و #زالاوا در مرز ۱/۵میلیارد!/ #بازیوو میلیاردی شد و #والدین_امانتی در آستانه میلیارد/شکست سنگین #پدر_و_دختر که فقط ده سالن دارد!!+آمار کامل فروش

سینماروزان: در آستانه ماه محرم، کمدی‌های روی پرده آخرین مبالغ را دشت می‌کنند. انفرادی ۵۴میلیاردی شده و سگ‌بند ۴۰میلیارد را رد کرده [...]
پردیس سینمایی لوتوس مال

#انفرادی ۵۱میلیاردی شد و #سگ‌بند ۴۰میلیاردی/ #علفزار مماس با ۱۴میلیارد/ #تی‌تی و #چند_میگیری_گریه_کنی_دو ۷میلیارد را رد کردند!/ #هناس ۳میلیاردی شد و #بدون_قرار_قبلی ۲.۵میلیاردی/ #زالاوا میلیاردی شد/ #والدین_امانتی و #بازیوو نزدیک به میلیارد+آمار کامل فروش

سینماروزان: فروش فیلم‌های روی پرده با ادامه صدرنشینی انفرادی و سگ‌بند پی گرفته می‌شود که تا اینجا رویهم ۹۱میلیارد فروخته‌اند. به دنبال [...]

#انفرادی ۴۳ میلیاردی شد و #علفزار ۱۰میلیاردی!/ #چند_میگیری_گریه_کنی_دو ۵میلیاردی شد و #هناس ۲.۵میلیارد فروخت!/ #بدون_قرار_قبلی ۲میلیاردی شد و #مجبوریم مماس با ۲میلیارد!/ #والدین_امانتی از نیم میلیارد گذشت و #زالاوا نیم میلیاردی شد!/ توزیع ناعادلانه سالن میان‌ فیلم‌های تازه اکران+آمار کامل فروش

سینماروزان: چینش باکس آفیس با صدرنشینی کمدی #انفرادی ادامه دارد که ۴۳ میلیارد را رد کرده و پس از آن یک فیلم کاملا جدی به نام #علفزار هست [...]

#انفرادی در مرز ۴۰میلیارد قرار گرفت/#سگ‌بند ۳۸میلیاردی شد!/#علفزار ۹میلیاردی شد و #چند_میگیری_گریه_کنی۲ مماس با ۵میلیارد/ #هناس و #مغز_استخوان ۲میلیاردی شدند!/ #بدون_قرار_قبلی و #مجبوریم در آستانه ۲میلیارد!/ #والدین_امانتی نیم میلیاردی شد و #طلاخون در مرز نیم میلیارد/ #زالاوا دوروزه مماس با ۲۰۰میلیون+آمار کامل فروش

سینماروزان: #انفرادی بعد از حدود دو ماه از اکران بالاخره توانست خودش را از سایه فیلم سگ بند خارج کند و صدرنشین گیشه شود؛ به این ترتیب اگر [...]
سینما+سروش

#سگ‌بند از ۳۷میلیارد گذشت و #انفرادی به ۳۶میلیارد رسید!/#علفزار از ۷میلیارد عبور کرد و #چند_میگیری ۴میلیاردی شد!/ #مغز_استخوان ۲میلیاردی شد و #مجبوریم از ۱.۵میلیارد گذشت/ #هناس و #بدون_قرار_قبلی مماس با ۱.۵میلیارد!/ #نقره_داغ نیم میلیاردی شد و #والدین_امانتی در مرز نیم میلیارد!/افتتاحیه سرد #طلاخون و #روز_ششم+آمار کامل فروش

سینماروزان: دو فیلم طلاخون و روز ششم به تازگی روی پرده رفته‌اند ولی افتتاحیه سردی داشته‌اند و رویهم ۲۰۰میلیون هم نفروخته‌اند! در صدر [...]

#سگ‌بند به ۳۷ میلیارد نزدیک شد و #انفرادی در مرز ۳۲ میلیارد!/#علفزار ۶میلیاردی شد و #چند_میگیری ۳میلیاردی!/#مغز_استخوان ۲میلیاردی شد و #مجبوریم ۱/۵میلیاردی!/ #هناس و #بدون_قرار_قبلی از نیم میلیارد عبور کردند!/شکست فیلم‌های عبدی و فارابی +آمار کامل فروش

سینماروزان: با چینش دوره تازه اکران بدون کمدی‌های بفروش، همچنان صدرنشین آمار فروش کمدی های #سگ‌بند و #انفرادی هستند که اولی به ۳۷ میلیارد [...]
سینما آستارا

تحلیل فروش سینماهای ایران⇐ #سگ‌بند از ۳۵ میلیارد عبور کرد و #انفرادی به ۳۰میلیارد نزدیک شد/ #علفزار ۴میلیاردی شد/ #چند_میگیری_گریه_کنی۲ دومیلیارد را رد کرد و #مغز_استخوان مماس با ۲میلیارد!/ #لامینور و #مجبوریم در مرز ۱.۵میلیارد!/ #بدون_قرار_قبلی و #هناس دوروزه صدمیلیونی شدند!/ #والدین_امانتی و #نقره_داغ پنجاه میلیون را رد کردند!+آمار کامل فروش

سینماروزان: با اکران چهار فیلم تازه در هفته اخیر بناست شکل و شمایل اکران به تدریج تغییر یابد ولی پرفروش‌های اکران درنهایت دو فیلم کمدی [...]

#سگ‌بند نزدیک به ۳۵میلیارد/ #انفرادی از ۲۵میلیارد گذشت!/ #علفزار مماس با ۳میلیارد!/ #مغز_استخوان و #چند_میگیری_گریه_کنی۲ در مرز ۲میلیارد/#مجبوریم در آستانه ۱.۵میلیارد/شکست سنگین فیلم‌های فارابی+آمار کامل فروش

سینماروزان: اوضاع اکران کماکان با فروش بالای دو فیلم کمدی سگ بند و انفرادی پیش می‌رود ولی فیلم تراژیک علفزار هم بدون مایه‌های کمدی توانسته [...]
سینما آستارا

#سگ‌بند ۲۶میلیارد را رد کرد و #شادروان از ۸ میلیارد عبور کرد/حرکت #موقعیت_مهدی به سمت ۱۲میلیارد/ #روز_صفر ۷میلیاردی شد و #مرد_بازنده در مرز ۶میلیارد!/ #انفرادی دوروزه، در آستانه ۲میلیارد!/ #لامینور دوروزه ۲۰۰میلیونی شد و #مغز_استخوان صدمیلیونی+آمار کامل فروش

سینماروزان/مسعود احمدی: در میان سه فیلمی که در قالب اکران عیدفطر روی پرده رفته اند، فروش #انفرادی از همه بیشتر بوده که توانسته در دو روز [...]

#سگ‌بند مماس با ۲۲میلیارد/ #موقعیت_مهدی در مرز ۱۰میلیارد!/ #شادروان نزدیک به ۷ونیم میلیارد!/#روز_صفر در آستانه ۶میلیارد!/ #مرد_بازنده ۵میلیاردی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان/مسعود احمدی: با گذشت دو هفته از ماه رمضان و اعمال تخفیف پنجاه درصدی در سانس‌های قبل از افطار، کماکان آمار فروش به مانند قبل [...]
پردیس+سمرقند

“دینامیت” یک قدم تا ۶۰میلیارد!/”گشت۳” ۴۲میلیاردی شد!/”بی همه چیز” در مرز ده میلیارد!/”آتابای” مماس با ۶میلیارد!/”شهر گربه‌ها” از ۵میلیارد عبور کرد و “گربه سیاه” در آستانه ۳میلیارد!/”عنکبوت” ۲میلیارد را رد کرد!/سبقت “مورچه خوار” از “ترانه عاشقانه…”!/”موقعیت مهدی” دوروزه ۳۰۰میلیونی شد و “قدغن” حدود ۵۰میلیون فروخت!+آمار کامل فروش

سینماروزان: به آخرین روزهای اکران ۱۴۰۰ رسیده‌ایم و در میان سه فیلمی که به تازگی و به عنوان استارت اکران نوروز، روی پرده رفته‌اند بیش [...]
سینما+سروش

“دینامیت” ۵۵میلیاردی شد و “گشت۳” در مرز ۴۱میلیارد!/”بی همه چیز” در مرز ۹میلیارد قرار گرفت و “شهر گربه‌ها ها” ۵میلیاردی شد!/”گربه سیاه” ۲میلیارد را رد کرد!/”صحنه زنی” مماس با ۲میلیارد!/”عنکبوت” در آستانه یک میلیارد!/فروش نازل محصول موسوم به دوملیتی!+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: “دینامیت” فروش مطلوب خود را ادامه می‌دهد و در حدود دویست روز، ۵۵میلیاردی شده. “گشت۳” که صد روز روی پرده [...]

“دینامیت” از ۵۰میلیارد گذشت و “گشت۳” چهل میلیاردی شد!/ “بی همه چیز” به مرز ۹میلیارد رسید و “شهر گربه‌ها” در آستانه ۵میلیارد قرار گرفت/”صحنه زنی” در نزدیکی ۲میلیارد قرار گرفت و “آپاچی” از نیم میلیارد عبور کرد/”عنکبوت” دوروزه دویست میلیونی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: با وجود اکران سه فیلم تازه از همین هفته، گیشه سینماها تحت تاثیر فروش بالای “گشت۳” و “دینامیت” است و متاسفانه [...]
image_print