۰۴۰۷۱۴۰۲

چهار روز بعد از انتشار نامه ۳۰ بازیگر زن به معاون سیما⇐خبرگزاری منسوب به قوه قضاییه از دستگیری ۷ بازیگر معروف سینما در یک پارتی شبانه خبر داد

سینماژورنال: یازدهم اردیبشهت ماه بود که یک بازیگر زن تلویزیون از نامه ای خبر داد که حدودا ۳۰ بازیگر زن تلویزیون به معاون سیما نوشته اند [...]
image_print