۰۲۰۷۱۴۰۲

چگونه یک تئاتری سابق مانع بازگشت فردین به سینما شد؟

سینماژورنال: هجدهم فروردین ماه سالگرد درگذشت محمدعلی فردین است؛ بازیگر توانایی که هرچند نزدیک به دو دهه انتهایی عمرش را دور از معشوقش [...]
image_print