۳۰۱۰۱۴۰۰

کارگردان «مسافری از هند» و «خط قرمز» پردیس‌دار شد

سینماروزان: در سالهای اخیر بخشی از سینماگران به مدیریت پردیسهای سینمایی روی آورده اند و از این طریق هم شرایط اکران مطلوبتر آثار خویش [...]
image_print