۰۱۰۷۱۴۰۲

یک انتصاب پرسش‌برانگیز⇐واگذاری مدیریت میانی جهانی فجر به مدیر دوشغله تلویزیون!

سینماروزان/محمد شاکری: حضور محمدمهدی یادگاری مدیر کل تأمین برنامه‌های خارجی و رسانه بین‌الملل سیما و البته از اعضای شورای راهبردی [...]

جایگاه پخش‌كننده‌هاي معتبر در بازار بین‌الملل فجر؟

سینماروزان/غفور پورغفور: نوزدهمين بازار فيلم ايران از اول ارديبهشت ماه كار خود را در بین الملل فجر آغاز كرده است. ۵۵ غرفه فروش فيلم در [...]
image_print