تبلیغات
image_print

برچسب: ایران

تازه ترین خروجی شورای صنفی نمایش⇐ ثبت قرارداد اکران دو فیلم ارگانی+آغاز اکران یک فیلم ارگانی!

تازه‌ترین خروجی شورای صنفی نمایش⇐اکران «داش آکل» و «آخرین بار کی سحرو دیدی؟» از همین هفته+حذف فیلم ارگانی «راه رفتن روی سیم» بعد از شکست سنگین در اکران

سینماروزان: در تازه ترین جلسه شورای صنفی نمایش مقرر شد دو فیلم تازه روی پرده بروند. به گزارش سینماروزان فیلم سینمایی ...

حدس بزنید بعد از بازگشت بهروز وثوقی به ایران چه اتفاقی رخ خواهد داد؟⇐همکاری با سازمان ارزشی متمول و توزیع بلیتهای نذری برای رونق فیلم ارگانی بهروز؟/حضور در یک فیلم هنری شبه‌روشنفکرانه که نه راهی به کن دارد و نه راهی به فجر؟/حضور در ورسیون‌های پاستوریزه «ماه عسل» و «همسفر» و «ممل آمریکایی» که مافیا بهشان سانس نمی‌دهد؟/همراهی با پولشویان فعال در شبکه خانگی برای بخور و بخوابی چندفصلی؟/قبول پیشنهاد گروه معارف برای بازی در سریال مناسبتی و در پرسوناژ آموزشگاه‌داری(!!) که مدام اغفال می‌شود؟/شکایت کیفری علیه بهروز از سوی همه آنها که برای همبازی شدن با وی قرارداد «سفید امضاء» بسته بودند؟ یا …؟
دعوای “کیهان” و “شرق” بر سر دو فیلم
برآمده از آمار یک مخاطب سینماروزان⇐قیمت بلیت سینما در ایران براساس الگوی آمریکایی می‌شود کمی بیشتر از هزار تومان!/ و براساس الگوی اروپایی می‌شود کمتر از ۵ هزار تومان!

ویژه ها

آخرین مطالب

تبلیغات

ویژه ها