۰۴۰۷۱۴۰۲

تنها سه هفته بعد از مرگ⇐صدای حبیب در استادیوم آزادی پخش شد

سینماژورنال: هرچند حبیب نتوانست در زمان حیاتش مجوز برگزاری کنسرت در داخل را دریافت کند و حتی بعد از درگذشتش شرایط دفن اش در قطعه هنرمندان [...]
image_print