۱۲۰۷۱۴۰۲

چند پرسش چالشی از دبیر یک جشنواره تازه‌تأسیس⇐چرا یک جشنواره دیگر؟ چند میلیارد هزینه جشنواره می‌شود؟ مدیریت جشنواره در اختیار آقازادگان؟

سینماژورنال: ابراهیم داروغه‌زاده از جمله فارغ التحصیلان پزشکی فعال در مدیریت سینما  است که در سازمانهای مختلفی از بنیاد سینمایی فارابی [...]

یک بانوی بازیگر: خانه سینما کارکردی ندارد به‌جز ارسال پیامک ترحیم!

سینماژورنال: خانه سینما همچنان از حل ابتدایی ترین مشکلات رفاهی اعضای صنوفش عاجز است و در این شرایط جشن های مختلف در این نهاد برگزار می [...]
image_print