۰۲۰۸۱۴۰۰

برآمده از یک آمار رسمی: در سال ۹۳ فقط ۱۵درصد جمعیت کل کشور به سینما رفتند!

سینماژورنال: در حالی که همواره سینماگران ما از کمبود مخاطب در سینماها نالیده اند و از آن سو مدیران سینمایی نیز همواره از افزایش مخاطب [...]
image_print