تبلیغات
image_print

برچسب: اکبر ثقفی

بهروز وثوقی+ایرج قادری+سعید راد
سه هفته بعد از اقدام ابلهانه ترامپ در تروریستی خواندن سپاه⇐هنوز هیچ کدام از سینماگران سپاهی از جواد نوروزبیگی تا سرهنگ سعید سعدی و حاج اکبر ثقفی واکنشی به این اتفاق نشان نداده اند! چرا؟

ویژه ها

آخرین مطالب

تبلیغات

ویژه ها