۰۵۰۸۱۴۰۰

رییس سازمان سینمایی: شورایعالی سینما چندین ساعت وقت رییس جمهور را گرفت اما هیچ کدام از مصوباتش اجرایی نشد

سینماژورنال: اظهارنظرات نسبت به انحلال شورایعالی سینما همچنان ادامه دارد و یکی از فرضیاتی که در امتداد این انحلال طرح می شود بازگشت سازمان [...]

پرسش روزنامه اصولگرا⇐آيا شوراي راهبردي سينماي ايران منحل شده است؟ یـــــا امتیازات سازمان، اعضای شورا را به سکوت واداشته؟

سینماژورنال: شورای راهبردی سینمای ایران از شهریورماه پارسال اعلام موجودیت کرد و در هفته های ابتدایی آغاز فعالیتش بیانیه های تند و تیزی [...]
image_print