۰۸۱۱۱۴۰۰

در روزگار غلبه نامه‌نگاری و توئیت‌زنی بر حمایتهای عملی⇐این کارگردان جوان برای کارتن‌خوابها اشتغال ایجاد کرده+عکس

سینماروزان: در روزگاری که همه حمیت کارگردانان و بازیگران و ورزشکاران ما نامه نگاری به مقامات دولتی و احیانا پست گذاری در اینستاگرام و [...]
image_print