۰۲۰۷۱۴۰۲

بی علاقگی به بين‌الملل فجر ادامه دارد/ سازندگان “…خیابان چهلم ويكم” هم به كاستاريكا تاسي جستند!!

سینماژورنال: در حالی که حدودا یک هفته به بین الملل فجر زمان باقی ماند، سازندگان فیلم “خانه ای در خیابان چهل و یکم” هم قید بین الملل [...]

امير كاستاريکا: {عليرغم قول قبلي} نمي‌توانم به بین‌الملل فجر بيايم⇐این کارگردان همراه با مونیکا بلوچی به کن می‌رود

سینماژورنال: در حالی که پیش از این شنیده هایی درباره حضور “امیر کاستاریکا” کارگردان بين المللي صرب تبار در ایران مطرح شده بود و [...]
image_print