۰۸۰۹۱۴۰۰
علیرضا زرین دست+محمدعلی باشه آهنگر+امیرحسین قاضی زاده هاشمی

سازنده فیلم ۳ارگانی؛ مشاور فیلم تبلیغاتی مفرح(!) کاندیدای ۱۴۰۰؟

سینماروزان/حامد مظفری: پخش فیلم تبلیغاتی امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی از کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ با عنوان “من فرکانس را عوض نمی‌کنم” [...]
image_print