۲۹۰۷۱۴۰۰

بازگشت موقت علی ضیاء به رسانه ملی؟…

سینماژورنال: در حالی که بعد از حواشی مربوط به انتشار فیلمی از شادمانی خاص علی ضیاء در جریان دربی پایتخت که باعث توبیخ او از سوی معاون سیما [...]

ممنوع الفعالیت شدن علی ضیاء در تلویزیون، رادیو و حتی شبکه های استانی!!!

سینماژورنال: در حالی که فضل ا.. شریعت پناه مدیر گروه اجتماعی شبکه اول سیما از بازگشت علی ضیاء با برنامه “امشب” خبر داده بود علی اصغر [...]

توهین به خبرنگاران به تغییر و تحول در برنامه علی ضیاء منجر خواهد شد

سینماژورنال: علی ضیاء مجری جوان تلویزیون که این شبها با مجموعه “امشب” روی آنتن شبکه اول است چند شب قبل یک گاف بزرگ در اجرا داشت. به [...]
image_print