۰۲۰۸۱۴۰۰

امضای تفاهم نامه همکاری میان بنیاد سینمایی فارابی و شرکت تولیدات هنری الارز لبنان

سینماژورنال: تفاهم نامه همکاری سینمایی میان بنیاد سینمایی فارابی و شرکت تولیدات هنری الارز با حضور رئیس سازمان سینمایی ایران در بیروت [...]
image_print