۲۸۰۷۱۴۰۰

قتل “ستایش” سینمایی می‌شود

سینماژورنال: هنوز یک ماه هم از ماجرای قتل دلخراش دختری افغان به نام “ستایش” نگذشته است که برخی سینماگران ایرانی به دنبال فراهم آوردن [...]
image_print