۲۹۱۰۱۴۰۰

بعد از کارگردان شدن مدیر سابق مرکز امور نمایشی سیما با بودجه سازمان⇐حالا تهیه‌کننده شدن مدیر اسبق شبکه اول باز هم با بودجه رسانه ملی و این بار در سریالی نوروزی!

سینماروزان: چند روز قبل بود که در گزارشی به ماجرای حضور محمودرضا تخشید مدیر سابق مرکز امور نمایشی سیما به عنوان کارگردان سریالی به شدت [...]
image_print