۰۳۰۷۱۴۰۲

معرفی دو عضو جدید شورای صنفی نمایش

سینماژورنال: در جلسه امروز شورای صنفی نمایش که با حضور حجت ا.. ایوبی رییس سازمان سینمایی برگزار شد دو عضو جدید شورای صنفی نمایش معرفی شدند. به [...]
image_print