۱۲۰۷۱۴۰۲

انیمیشن‌سازی کاریکاتوریست “گل آقا”

سینماژورنال: احمد عربانی کاریکاتوریستی که کاریکاتورهایی که در دو دهه قبل برای “گل آقا” می کشید و البته در آن با برخی از چهره های [...]
image_print