۲۸۱۰۱۴۰۰

دلجویی ایوبی از دبیر اسبق جشنواره فجر درست پس از طرح پرسش درباره چرایی حمایت یک کانال ضدّنظام از ایشان؟!

سینماروزان: داستان دنباله دار درگیریهای محمدرضا عباسیان دبیر اسبق جشنواره فیلم فجر و رییس سابق موسسه رسانه های تصویری با حجت ا.. ایوبی [...]
image_print