۲۸۰۷۱۴۰۰

صدور مجوز یک قطعه رپ از سوی دفتر موسیقی ارشاد

سینماژورنال: یک تک‌قطعه رپ فارسی «گفتآواز» در آخرین روز کاری هفته گذشته موفق به اخذ مجوز انتشار شد. به گزارش سینماژورنال و به نقل از “موسیقی [...]
image_print