۰۴۱۱۱۴۰۰

آیا این ادعای رسانه اصولگرا حقیقت دارد؟⇐دولت ۱۰۰ ميليارد ضرر داد تا تلويزيون بي‌پول بماند؟!

سینماژورنال: مزایده واگذاری آگهی های رسانه ملی بدون نتیجه ای مشخص نیمه تمام باقی ماند و در این بین هر کدام از رسانه ها تحلیل خود در این [...]
image_print